Untitled Document
 
 
솝베이스(46)
원재료(20)
물비누재료(9)
솝클레이(0)
물비누 페이스트(0)
천연분말(63)
허브/한약재(11)
     
 
 
비누원료/첨가물 > 물비누재료 > 전체조회 : 상품수 총9개 정렬: [판매순위] [낮은가격] [높은가격] [제품명]
 
 
 
APG/코나코파/ 데실글로코사이드
2,400원
 
 
 
CDE( 계면활성제) 500g
7,500원
 
 
 
LES(엘이에스)
1,000원
 
 
 
물비누 베이스-1kg
6,500원
 
 
 
샴푸 베이스-1kg
6,500원
 
 
 
소듐 코코일 이세치오네이트/보습, 순한 세정
2,500원
 
 
 
애플계면활성제(애플워시,APL)
5,000원
 
 
 
올리브계면활성제(Olivem 400)
2,200원
 
 
 
코코베타인/천연거품생성제
2,000원