Untitled Document
 
 
솝베이스(46)
원재료(20)
물비누재료(9)
솝클레이(0)
물비누 페이스트(0)
천연분말(63)
허브/한약재(11)
     
 
 
비누원료/첨가물 > 원재료 > 전체조회 : 상품수 총20개 정렬: [판매순위] [낮은가격] [높은가격] [제품명]
 
 
 
[방향제용]크리스탈 스펀지-50g
6,000원
 
 
 
갈락토미세스
2,900원
 
 
 
거품제거제
1,200원
 
 
 
거품제거제 1L (식물성)
7,500원
 
 
 
과탄산나트륨/과탄산소다/친환경세제-1kg
4,800원
 
 
 
구연산/ PH조절,산화방지제/친환경세제
5,200원
 
 
 
베이킹소다/탄산수소나트륨/중조/식소다/친환경세제-1kg
2,700원
 
 
 
붕사 (Borax )
2,000원
 
 
 
비누용 색소/수용성(노랑,초록,빨강,분홍,파랑)
1,000원
 
 
 
비타민C 리포좀
9,000원
 
 
 
세라마이드 리포좀
3,900원
 
 
 
수용성 시어버터
9,000원
 
 
 
알파 비사보롤(Alpha Bisabolol)수용성
43,000원
 
 
 
알파 비사보롤(Alpha Bisabolol)지용성
43,000원
 
 
 
옥수수 전분 /콘스타치/베이비파우더,바스붐제품에사용-500g
1,600원
 
 
 
이엠(EM)원액
2,500원
 
 
 
자일리톨 파우더/핀란드산
1,500원
 
 
 
정제수-1L
2,500원
 
 
 
제비집 추출물
15,000원
 
 
 
크리스탈 멘톨/풋스프레이/슬리밍제품에이용
2,000원